Επικοινωνία

 

Δ. Γού­να­ρη 11 ΤΚ 56334 Θεσ­σα­λο­νί­κη
Τη­λέ­φω­νο: 2310708795 | Fax: 2312207081
Κο­λο­κο­τρώ­νης & Συ­νερ­γά­τες
email: info@2easy.gr