Φιλοξενία

Medium

Περισσότερος χώρος και traffic 

10€/μήνα

E
λάχιστη διάρκεια παραγγελίας 1 έτος

  • 5GB χώρο 
  • 400GB traffic
  • 5 email λογαριασμοί 100Mb/λογαριασμό - Webmail
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.

:: Eπιλογές ::

Eπί­ση­μος κα­τα­χω­ρη­τής Ε­ΕΤ­Τ: 19321/​​13-04-09