Φιλοξενία

Performance Boost

30€/μήνα

E
λάχιστη διάρκεια παραγγελίας 1 έτος

  • Cluster Server
  • Απεριόριστο χώρο 
  • Απεριόρισο traffic
  • 30 email λογαριασμοί 100Mb/λογαριασμό - Webmail


Eπιπλέον

  • Intelligent Load Balancing
  • Low contention web servers
  • Low contention databases
  • 100% fault tolerant
  • Free 1 year dedicated SSL Certificate

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.

:: Eπιλογές ::

Eπί­ση­μος κα­τα­χω­ρη­τής Ε­ΕΤ­Τ: 19321/​​13-04-09